Kirjutamisnipid

Tagasi võistluse lehele

Teatriarvustus analüüsib ja tõlgendab laval toimuvat. Hästi kirjutatud arvustusest leiab nii ülevaate lavastuse eri aspektidest kui ka arvustaja põhjendatud hinnangu. Väga hästi kirjutatud arvustuse lugemine on aga omaette elamus ja rõõm!

Arvustuste võistlusele ootame vabas vormis kirjatöid – kaasahaaravaid ja iseloomuga arvustusi! Pikkusenõudeid ei ole - kui kõik mõttekäigud on kenasti ja arusaadavalt lahti kirjutatud, siis küllap ongi õige pikkus.

Kuidas kirjutada arvustust?

Kirjutamiseks hoogu kogudes võib tutvuda kavaga, kust saab kasulikku taustainfot. Lisaks võivad abiks olla trupiliikmete intervjuud lavastuse valmimise ja teemade kohta. Juba ilmunud arvustustest võib samuti tuge leida. Vahel on lausa vajalik viidata varasemale retseptsioonile (nt kui on tegu vastuolulisi arvamusi tekitanud lavastusega). Samas tuleks olla ettevaatlik, et teiste räägitu ei hakkaks liigselt kujundama omaenda nägemust. 

Igaühel on kirjutajatena oma eripärad. Mõni alustabki pealkirjast ja liigub juba valmis mõeldud struktuuri pidi kokkuvõtte viimase lauseni. Teisele meeldib üles kirjutada pähe tulevad mõtted, mida alles hiljem nagu legoklotse ringi tõsta. Alustades on aga kõige tähtsam – hakka lihtsalt kirjutama!

 • Esimene mustand võib olla segu märksõnadest ja laiendamata mõttekäikudest. Mõtle etenduse peale tagasi ja pane kirja kõik, mis su tähelepanu äratas. Võid liikuda ka komponente pidi – näidend (lugu ja selle taust), lavastuse stiil ja probleemistik, lavakujundus, valgus- ja helikujundus, publiku vastuvõtt.
 • Teine mustand sünnib esimest korrastades. Vali välja juhtmõtted ning huvitavamad seosed – viita nendele sissejuhatuses ning järgnevates lõikudes ava neid põhjalikult.
 • Sissejuhatuses võib sisse tuua kujundi, millega põhiosa seostada. Hea, kui sissejuhatus ei piirdu ainult teatrimajja sisenemise kirjeldamisega. Lugejale tuleks anda n-ö kont hambusse – lühidalt kokku võtta, millise lavastusega on tegu või viidata mõnele silmatorkavale asjaolule (eriline mängupaik, tavatu lähenemine). Sissejuhatus võib anda aimu arvustuse põhiideest seda otsesõnu välja ütlemata.
 • Arvustust kirjutades ei pea järgima etenduse kronoloogiat. Ehk annab sinu arvustuse põhiideed kõige paremini edasi hoopis etenduse lõpust alustamine?
 • Arvustus ei ole ankeedi täitmine. Kui ikka valgus- või helikujundus vm ei kandnud olulist sõnumit, siis ei pea ilmtingimata neid käsitlema. Ei ole mõtet iga aspekti liialt detailselt kirjeldada, kui see just ei kanna olulist tähendust. Püüa välja sõeluda need aspektid, mis mõjusid tähendusrikkalt.
 • Väited mõjuvad paremini koos illustreerivate näidetega. Hinnangud mõjuvad usaldusväärselt koos põhjendustega.

Kui tundub, et midagi lisada enam ei ole ja üleliigne on kustutatud, siis loe kogu tekst üle püüdes ette kujutada, et loed esimest korda ja kellegi teise teksti.

Kirja- ja trükivigade märkamiseks tasub tekst välja printida. Ainult ekraanilt lugedes ei pruugi lihtsalt mingeid vigu näha. Seejärel võib kogu teksti ka kõvasti ette lugeda.

Lõpetuseks võib küsida endalt paar kontrollküsimust:

 • kas lugemise käigus tekkis küsimusi mõne mõttekäigu kohta? Kui midagi jäi ebaselgeks või liialt õhku, siis laienda, püüa leida parem sõnastus või paiguta teksti ümber;
 • kas kõik püstitatud küsimused on saanud vastuse;
 • kas tekst jookseb ladusalt;
 • kas pealkiri esindab teksti hästi ja tekitab huvi;
 • kas mõisted „näidend“, „etendus“, „lavastus“ on õiges kontekstis? Näidend on lavateose aluseks olev tekst; lavastus on lavastaja, näitlejate jt loodud lavateos; etendus on lavastuse ühekordne esitus. Vahel ajab õige mõiste leidmine hulluks, aga oluline on vältida suuremaid apsakaid nagu „Käisin eile Eesti Draamateatris üht huvitavat näidendit vaatamas“ (s.t käisidki üht näidendiraamatut vaatamas, mida võib ju ka ette tulla, aga pigem harva) või „Lembit Petersoni etendus „Tartuffe“ toob klassika tänapäeva.“
 • kas viited on korras (juhul, kui oled tsiteerinud või parafraseerinud kedagi teist)?

Kui on aega, siis võib lasta ka kellelgi teisel üle lugeda ja paluda tagasisidet. Kõrvalpilk aitab mõista, kas see, mida sa öelda oled tahtnud, tuleb ka teise jaoks välja.

Ongi valmis! Pane oma arvustus julgelt teele!

* * * 

Ideid lavastuste võrdlemiseks

Tavapäraselt keskendub arvustus ühele lavastusele, kuid omamoodi väljakutse on käsitleda ühes kirjatöös erinevaid (ja esimesel silmapilgul võrreldamatuid). Arvustuste võistlusel osalenud Kerli Ilves pani kokku mõned huvitavamad paarid:

 • „Tartuffe“ & „Ivanov“
  Üks Draamateatri suur saal. Kaks lavastust. Kaks suurt kirjandusklassika teost. Kuidas mõjub Sulle vene kirjandusklassika kullafondi kuuluv „Ivanov“ Uku Uusbergi lavastuses? Aga milline on atmosfäär sellessamas saalis, kui vaatad L. Petersoni lavastust prantsuse kirjanduse suurteosest „Tartuffe“? Millised on peamised erinevused mis lavastustes nende kultuuride vahel välja joonistuvad? Või tabasid hoopiski ootamatuid sarnasusi?
 • „Pangalaen“ & „Rahauputus“
  Kapitalistlikku maailma on analüüsitud ja arvustatud nii üht- kui teistpidi, nüüd on aga Sinul võimalus vaagida kahte rahahõngulist lavastust ja kirjapildis välja tuua nende omavahelisi sarnasusi ning erinevusi.
 • „Väljaheitmine“ & „Põhiküsimus“
  Kuidas läheneda tänapäeva hullumeelselt kiires ja muutlikus maailmas iseendale, oma väärtustele ning leida oma põhiküsimus ja ehk ka mõningad vastused? Jälgi seda lavastustes „Väljaheitmine“ (lav. Hendrik Toompere jr) ja „Põhiküsimus“ (lav. Hendrik Toompere) ning pane kirja, milliseid erinevusi või sarnasusi elu oluliste situatsioonide käsitlemisel Sa kahes lavastuses leidsid.
 • Kõigil Draamateatri näitlejatel on erinevatel õhtutel tarvis kanda erinevat kostüümi. Aga mis veelgi tähtsam – erinevat rolli. Kuidas mõjub see, kui näed ühte ja sama inimest, ühte näitlejat ühel õhtul kuningapalees ringi patseerimas ning järgmisel õhtul ehk logisevas saunakolus maailma asjade üle järele mõtlemas? Vali endale üks näitleja ja jälgi teda tema erinevates rollides ning pane kirja ja võrdle, kuidas mõjusid sulle tema erinevad kehastumised.