информационный бюллетень

Stay informed on our latest news!

Arutelu: Adolf Rühka kaasaeg teatris ja Eestis

20. sajandi algus oli Eesti kultuuri- ja ühiskonnaelus aeg enne otsustavaid muutusi, mis toimusid nii kirjanduses, ajakirjanduses, hariduses, poliitikas kui muidugi ka teatris ? said ju 1906. aastal Vanemuine ja Estonia kutselisteks teatriteks. See oli aeg, kus üks põlvkond elas omal nahal läbi suure elulaadi ja mentaliteedi murrangu: tuldi maalt linna, püriti hariduse ja linliku elu poole ? nende järeltulijatest said paljud esimese põlve haritlased, sündiva professionaalse kultuuri tegijad ja ka tarbijad.

August Wiera tegevus tolleaegses Tartus oli tähelepanuväärne ka kui venestuse ajal eestikeelse kultuuri ja seltsielu alal hoidmine. Oma jäägitu pühendumise poolest ? ta produtseeris oma kulu ja kirjadega mitmeid aastaid KÕIKI Vanemuise kontserte ja etendusi! ? kuulub Wiera nagu põlvkond varasemasse seltskonda, "äratajate" hulka. Tema tehtud teater oli tõesti algeline ja asjaarmastajalik, aga kas oleks asjad teatris ja Eestis tematagi oma rada arenenud? Wiera kaasaegsed kirjanduses ja poliitikas seadsid juba hoopis kõrgemaid sihte, esindasid professionaalsemat taset, miks nii? Kuidas Wierat tänase päeva seisukohalt hinnata? Mis aeg see sajandivahetus õieti oli ? üks tukkumine ja venestus pärast ärkamisaja hoo soikumist ja enne 1905. a. revolutsiooni küpsemist?

Neil ja paljudel rööbiti kulgevail teemadel arutlevad 28. jaanuaril kell 17.00 Eesti Draamateatri Maalisaalis ajaloolane ja riigitegelane Mart Laar ning teatriajaloo õppejõud Lea Tormis ning Anneli Saro.

Pilet täiskasvanuile 30 kr, õppureile ja pensionäridele 15 kr. "Adolf Rühka lühikese elu" piletiga sissepääs tasuta.

Число Начало Заметки Зал