Tulekul

„Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl“ on väga rikas, väga mitmekihiline näidend. See on ühekorraga ühe talupere lugu, ehe Võru keele ja maa lugu, möödunud sajandi alguse Eesti lugu ja Euroopa lugu – sel 1914. aasta põuasuvel, mil nad kõik pühiti maailma...