Uurimus

Teatriuurimuste võistlus 2019

Eesti Draamateater ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool kutsuvad gümnaasiumiõpilasi osalema teatriteemaliste uurimistööde võistlusel!

Teater on küll kaduv kunst, kuid jätab siiski oma nähtamatuid ja nähtavaid jälgi kogukonda, kultuuripilti, ühiskonda tervikuna. Meid huvitab, milliseid teatrijälgi on märganud ja uurida võtnud noored teatrihuvilised – soovime esile tõsta häid leide ja tunnustada süvenejaid!

Tööde saatmise tähtaeg on 15. juuni 2019.
 
Osalemise tingimused

 • Õpilasuurimus on valminud gümnaasiumiastmes ning kaitstud 2018/2019. õppeaastal.
 • Uurimuse teema on seotud teatrimaailmaga. Käsitlemiseks võib olla valitud ükskõik milline aspekt teatrikunstist. Sealjuures ei ole žanripiiranguid (võib olla nii sõna-, muusika-, tantsu- kui nukuteatrist) ega ajalisi piire (võib käsitleda nii teatriajalugu kui kaasaega). Sobivaid teemasid on palju – lähtepunktiks võib olla konkreetne teatriorganisatsioon, loominguline isik, teatrikriitika, publik, mõni teatrialane nähtus, teatri ja ühiskonna suhted jpm.
 • Vormistuses võib järgida nõudeid, mida on esitatud koolis, kus töö on kaitstud.
 • Tööd palume saata elektrooniliselt PDF-formaadis aadressil kairi.kruus@draamateater.ee. E-kirja palume lisada ka uurimuse koostaja ning juhendaja(te) kontaktandmed.

Teatriuurimuste võistluse žüriis on Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooli ja Draamateatri esindajad. Lugemisel hindame teema põhjendatust, töö eesmärkide ja uurimisülesannete sisukat täitmist, analüüsioskust ning korrektset vormistust.
 
Võistluse tulemused kuulutatakse välja septembris võistluse lõpuüritusel. Parimaid teatriuurijaid ning nende juhendajaid tunnustame auhindadega!

Kontakt:
Kairi Kruus, kirjandustoa toimetaja
kairi.kruus@draamateater.ee

 

* * *

Teatriuurimuste võistlus 2018

Teisele võistlusele saadeti 15 uurimust. Osavõtjaid oli gümnaasiumidest üle Eesti. Laekunud uurimustes kaardistati nähtuseid nagu dokumentaal- ja improteater, ühes uurimuses vaadeldi NUKU teatri rolli Eesti teatrimaastikul. Mitmete uurimuste keskmes olid erinevate teatrite lavastused - kaks uurimust võrdlesid Endla teatri kahte "Säärase mulgi" lavastust, kaks noort teatriuurijat vaatlesid eri nurkade alt Draamateatri lavastust "Väljaheitmine", lisaks oli vaatluse all Vanemuise teatri "Suluseis". Uuriti ka noore publiku teatriharjumusi, näitlejate eluteed ning valikuid. Praktiliste tööde kategoorias oli ülevaateid nii loomingulistest töödest kui ka grimeerimise ning nukukunsti vallas.

 • PeapreemiaMarie Olli „Improteatrist Eestis“, juhendaja Monika Piirimäe (Hugo Treffneri Gümnaasium)

 • Publiku-uuringute preemiaGloria Krieger „Tallinna teatrite külastatavuse populaarsus ja ajendid Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klasside õpilaste näitel“, juhendaja Dagmar Hallmägi (Gustav Adolfi Gümnaasium)

 • Etenduse analüüsi preemiaMaarja-Liis Põder „Vanemuise lavastuse „Suluseis“ analüüs“

 • Praktilise töö preemiaHeleriin Lass „Lavastus „#FFF44F ehk Mõrum kui sidrun“, juhendaja Kristiine Kurema (Viimsi Keskkool)

Teatriuurimuste võistluse kaaskorraldaja oli Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool. Žüriisse kuulusid Hedi-Liis Toome (Tartu Ülikooli teatriteaduse lektor), Liisi Aibel (Eesti Teatri Agentuuri koordinaator), Karin Allik (eelmise võistluse laureaat ning teatriteaduse üliõpilane), Ene Paaver (Eesti Draamateatri dramaturg), Kairi Kruus (kirjandustoa toimetaja).

 

Teatriuurimuste võistlus 2017

Eesti Draamateater ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool korraldasid 2017. aastal esimese teatriuurimuste võistluse.

Võistlusele saadeti 16 uurimust. Osavõtjaid oli Tallinna, Pärnu, Tartu, Rakvere jt koolidest. Laekunud uurimustes olid vaatluse all koolikaaslaste teatriharjumused ja -eelistused, teatritekstid, hiljuti lavakooli lõpetanud noorte näitlejate töövõimalused, teatriarvustused, poliitiline teater, teatri organisatoorne ja majanduslik külg, eri teatriametite osa lavastuse sünnis jm. Kokku andis žürii välja kuus preemiat.

Auhinnafondi toetasid lisaks Draamateatrile ka Teater NO99, Tartu Uus Teater, teater Must Kast ning ajakiri Teater.Muusika.Kino.

Žürii premeeris järgmisi töid:

 • Karin Allik „Poliitiline teater Eestis NO99 näitel“ (peapreemia; juhendaja Heidi Taal, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
 • Beatrice Veidenberg „Tartu Uue Teatri ja Teater NO99 uuslavastuste retseptsioon hooajal 2015-2016“ (juhendaja Monika Piirimäe, Hugo Treffneri Gümnaasium)
 • Annika Uibo „Eesti riiklike ja erateatrite võrdlus“ (juhendaja Heidi Taal, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)
 • Gertrud Ojavee „Uku Uusbergi näidendite „Pea vahetus“, „Kuni inglid sekkuvad“ ja „Valgustaja“ peategelaste võrdlus“ (juhendaja Mirja Särg, Tallinna Reaalkool)
 • Iiris Purge „Kunstniku, helikujundaja, valgustehniku ja turundusjuhi olulisus lavastuses „Kangelased““ (juhendajad Eha Aare, Reeli Lonks; Tallinna 32. Keskkool)
 • Kristi Tammemäe ja Pirte Laura Lember „Vanalinna Hariduskolleegiumi, Tallinna Ühisgümnaasiumi ja Tallinna 32. Keskkooli ühine teatripäev“ (praktiliste tööde eriauhind; juhendaja Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkool)

Võistluse kaaskorraldajaks oli Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool. Žüriisse kuulusid Katariina Unt (näitleja, lavastaja), Sven Karja (Tartu Ülikooli teatriteaduse doktorant), Liisa Pool (Tartu Ülikooli teatriteaduse magister), Ene Paaver (Eesti Draamateatri dramaturg), Kairi Kruus (Eesti Draamateatri kirjandustoa toimetaja).